Skip to content

Üldkasutus

  1. Teie ligipääs ja selle veebisaidi/rakenduse kasutamine kinnitavad teie nõusolekut käesolevate kasutustingimuste ja nõustumist nendega olla seotud. Kui te ei nõustu nende kasutustingimustega, ärge kasutage seda veebisaiti/rakendust. Võime lõpetada või peatada teie ligipääsu või selle veebisaidi/rakenduse kasutamise, kui (a) me peame mõistlikult, et olete rikkunud neid kasutustingimusi, või (b) peame seda turvakaalutlustel vajalikuks.
  2. Teie ligipääs ja selle veebisaidi/rakenduse kasutamine kinnitavad teie nõusolekut käesolevate kasutustingimuste ja nõustumist nendega olla seotud. Kui te ei nõustu nende kasutustingimustega, ärge kasutage seda veebisaiti/rakendust.

Käesolevate kasutustingimuste muutmine

  1. Kõik õigused, pealkirjad ja huvid sellesse veebisaiti/rakendusse ning kogu selle sisusse, sealhulgas, kuid mitte ainult, selle tarkvara või kood, skriptid, tekst, kunstiteosed, fotod, pildid, kujundused, video, audio ja kirjalikud ning muud materjalid, mis ilmuvad sellesse veebisaiti/rakendusse (edaspidi “Sisu”), ja kõik intellektuaalomandi õigused (sh autoriõigused, kaubamärgid ning kujunduste ja patentide õigused) sellesse veebisaiti/rakendusse ja selle kogu Sisu kuuluvad Prike AS-le ja/või selle litsentsiaatoritele.
  2. Kogu sisu on teile Prike AS poolt antud ainult isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks. See tähendab, et te ei tohi ja ei tohi lubada, aidata või võimaldada teisel isikul teha järgmist:
    • kopeerida, reprodutseerida, avaldada, edastada, levitada, esitada, kuvada, postitada, muuta, luua tuletatud teoseid, müüa, litsentseerida, lubada teistel kopeerida või muul viisil äriliselt ära kasutada seda veebisaiti/rakendust või mõnda sisu, sh veebisaidi/rakenduse või sisu raamimine või linkimine või veebisaidi/rakenduse või sisu osa;
    • kasutada veebisaiti/rakendust või mõnda sisu ärilisel eesmärgil või eesmärgil, mis konkureerib meie äritegevusega.