Skip to content

Toodete tagastamine

1. Kliendil on õigus toodetest taganeda 14 kalendripäeva jooksul toodete kättesaamisest. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.


2. Taganemise avalduse palume täita sellelt lingilt alla laadides – tagastuste vorm – ning saata see meiliaadressile [email protected].

3. Peale avalduse saabumist võtame kliendiga ühendust hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ja lepime kokku kauba lattu tagastamise protsessi. Kauba tagastuse kulud katab AS Prike.

4. Kliendil on õigus toodetest taganeda, kui tooted on kasutamata ja rikkumata, sh originaalpakendis. Kuna tegemist on kergesti purunevate toodetega, siis tuleb kauba pakend avada ettevaatlikult ning pakendit lõhkumata. Juhul, kui klient on tagastatavaid tooteid kasutanud, on AS-il Prike õigus keelduda tagasivõtust. Juhul, kui klient soovib tagastada kaupa, mis on tema süül kahjustatud või rikutud, siis vastutab ostja kauba väärtuse vähenemise eest. Tagastusõigus ei kehti kiiresti rikneva kauba puhul.

5. Tagasimaksed teostab AS Prike 7 tööpäeva jooksul alates kauba taganemise avalduse laekumisest. Tagasimaksed tehakse kliendi arvelduskontole, mille klient esitab kauba tagastamise avalduse täitmisel.

Hilisemate pretensioonide esitamine ja vastutus

1. Klient kohustub AS-i Prike teavitama toodete mittevastavusest esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kaks kuud selle avastamisest ning esitama pretensiooni. AS Prike vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

AS Prike vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale.

2. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile [email protected] ovõi Prike AS, Peterburi tee 92G, Tallinn 13816. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

3. AS Prike ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida AS-il Prike ei olnud võimalik mõjutada.

4. AS Prike ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

5. Kui ostja ja AS Prike ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja e-poe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

6. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks palume pöörduda Euroopa Liidu Tarbijate Nõustamiskeskusesse.